Beviljade anslag 2022

Stiftelsen har under året beviljat anslag om 4,2 miljoner kronor.
Sedan Stiftelsens grundande har anslag om drygt 76 miljoner kronor delats ut.

Wallenbergstiftelserna

Under 2022 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,6 miljarder kronor i anslag. 

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.