Stiftelsen

Stiftelsen bildades genom bidrag av svenska och finska företag samt ett antal privatpersoner för att hedra Ekon. dr Peter Wallenberg med anledning av dennes 70-årsdag 1996.

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland.

Totalt drygt 64 miljoner kronor

Under 2018 har Stiftelsen beviljat anslag om 3,7 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har drygt 64 miljoner kronor delats ut.