Sista ansökningsdagar

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland.

Stiftelsen

Stiftelsen bildades genom bidrag av svenska och finska företag samt ett antal privatpersoner för att hedra Ekon. dr Peter Wallenberg med anledning av dennes 70-årsdag 1996.

Sedan Stiftelsens grundande har drygt 81 miljoner kronor delats ut.