Stiftelsen

Stiftelsen bildades genom bidrag av svenska och finska företag samt ett antal privatpersoner för att hedra Ekon. dr Peter Wallenberg med anledning av dennes 70-årsdag 1996.

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland.

Totalt närmare 72 miljoner kronor

Under 2021 har Stiftelsen beviljat anslag om 2,7 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har närmare 72 miljoner kronor delats ut.

#f8f7f4

Styrelsen

Peter Wallenberg Jr, ordförande
Göran Sandberg, verkställande ledamot
Ingrid Sundström, vice verkställande ledamot
Emma Pilkington, ledamot
Marc Wallenberg, ledamot
Louise Wrey Milln, ledamot

Axel Wallenberg, suppleant