Stiftelsen

Stiftelsen bildades genom bidrag av svenska och finska företag samt ett antal privatpersoner för att hedra Ekon. dr Peter Wallenberg med anledning av dennes 70-årsdag 1996.

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland.

Totalt drygt 81 miljoner kronor

Under 2023 har Stiftelsen beviljat anslag om 5 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har drygt 81 miljoner kronor delats ut.

#f8f7f4

Styrelsen

Peter Wallenberg Jr, ordförande
Göran Sandberg, verkställande ledamot
Ingrid Sundström, vice verkställande ledamot
Sven Strömqvist, ledamot
Björn Åstrand, ledamot

Axel Wallenberg, adjungerad
Emma Pilkington, adjungerad
Marc Wallenberg, adjungerad
Louise Wrey, adjungerad