Beviljade anslag 2023

Stiftelsen har under året beviljat anslag om 5 miljoner kronor.
Sedan Stiftelsens grundande har anslag om drygt 81 miljoner kronor delats ut.

Wallenbergstiftelserna

Under 2023 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,7 miljarder kronor i anslag. 

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.