Stiftelsen

Stiftelsen bildades genom bidrag av svenska och finska företag samt ett antal privatpersoner för att hedra Ekon. dr Peter Wallenberg med anledning av dennes 70-årsdag 1996.

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland.

Totalt drygt 81 miljoner kronor

Under 2023 har Stiftelsen beviljat anslag om 5 miljoner kronor. Sedan Stiftelsens grundande har drygt 81 miljoner kronor delats ut.

#f8f7f4

Styrelsen

Peter Wallenberg Jr, ordförande
Göran Sandberg, verkställande ledamot
Ingrid Sundström, vice verkställande ledamot
Sven Strömqvist, ledamot
Björn Åstrand, ledamot

Emma Pilkington, adjungerad
Marc Wallenberg, adjungerad
Louise Wrey, adjungerad